Swefix Mekanik & Automation startades 2001 av Regner´s Maskinteknik AB och Industriautomation i Borås AB. Anledningen till att ett gemensamt företag bildades var att kunderna allt oftare efterfrågade en komplett leverantör.

Hösten 2003 köptes Sjömarkens Mekaniska, ett lokalt företag med anor från 60-talet. Med köpet fick Swefix en större och bättre rustad verkstad samt naturligtvis ytterligare kunskap då personalen följde med till Swefix. Swefix sysselsätter idag 5 personer, förutom ett antal samarbetspartners som vi anlitar efter behov.

Swefix är ett komplett service företag åt industrin.

Exempel på arbetsuppgifter och kunskaper:
» Mekaniskbearbetning i stål, rostfritt och aluminium
» Konstruktion och tillverkning av maskiner för produktion och materialhantering.
» Svetsning av rostfria rör, för tryckluft, livsmedel och kyla/värmemedia.
» Service och underhåll
» Konstruktion och tillverkning av apparatskåp
» Installation och programmering av styrsystem och operatörsterminaler.
» Installation av överordnade styr och övervakningssystem, SCADA system.
» Installation av vision system.
» Installation och programmering av robotar.
» Installation av materialhanterings system.
» Produktions förbättrande åtgärder
» Installation av pneumatik och hydraulik
» Projektledning och inköps medverkan.
» Dokumentation elritningar, riskanalyser mm.