Idag finns det många olika applikationer där man kan behöva varvtalsreglera elmotorer, det kan bero på behov av differentierad hastighet i produktionsprocessen eller för att man vill spara energi. I de fall det finns behov av högre prestanda än vad en vanlig elmotor klarar, kan servomotorer användas.