Till alla våra maskiner och applikationer skriver vi själva ev. riskanalyser, elritningar dataprogram och operatörsterminalsprogram. Förutom styrsystem och operatörsterminaler av olika fabrikat installerar och programmerar vi även tyska KUKA´s industrirobotar.

Swefix kan hjälpa till att göra program, ritningar eller dokumentation till era maskiner eller installationer gamla som nya


Vision system
Vision kameror har blivit ett prisvärt alternativ, tack vare digitalkamera tekniken som nu har blivit var mans egendom. Kamerorna kan användas för kontroll av att t ex. kapsyler och etiketter sitter rätt, eller för att kontrollera att färdiga produkter uppfyller kraven avs. färg eller mått. Med en vision kamera är det möjligt att mäta ned till 0.1mm noggrannhet.