Hinner inte er egen underhållsavdelning med, eller det kanske behövs extra personal vid en större maskinombyggnad. Vi har kompetent personal.

I dag ställs allt högre krav på att produktionen skall fungera, därför har förebyggande service och underhåll blivit allt viktigare.

Ett haveri kommer aldrig lämpligt. Man kan naturligtvis inte förutse allt, men många produktions stopp går att eliminera.

Det är ofta de små åtgärderna som gör underverk för produktionen.