Står man inför inköp av ny styrutrustning för t ex. Maskiner, ventilation, kyla, värme eller för övervakning så finns det mycket pengar att spara om man väljer ett system som man kan växa i. Styrsystemet kan ju göra mycket mer än att bara styra ventilationen eller övervaka produktionen.

Till exempel inom livsmedelsindustrin finns i dag krav om spårbarhet, med hjälp av överordnande styrsystem kan man lätt samla in data för avvikelse rapportering och arkivering. Exempel på data kan vara batch nummer, frysrumstemperatur eller produktionstider. Idag har man möjlighet att knyta samman de flesta fabrikaten på styrsystem via olika typer av nätverk.

Önskas ytterligare möjligheter så kan man t ex. knyta ihop affärssystemet med produktionen och få produktionslistorna eller recepten skickade direkt till respektive maskin eller anläggning. I dag finns inga begränsningar utan det är bara behovet som styr.

Vi på Swefix kan hjälpa er med förslag och installation av alla typer av styr och övervakningssystem.

Vi ritar och bygger själva våra apparatskåp. Dataprogrammen och operatörsprogrammen utvecklas av vår egen personal. Swefix är en komplett leverantör med lång erfarenhet av industri och produktion.

 

Operatörsterminaler
Med en eller flera operatörsterminaler anslutet till styrsystemet eller nätverket ökar era möjligheter att utnyttja funktionerna i dagens styrsystem. Operatörsterminalerna har möjlighet att lagra recept eller inställningar vilket gör det snabbt och lätt att byta produkt. Terminalerna har dessutom möjlighet att skicka rapporter och mail via vanliga kontorsnätverk